top of page

ไม้เปิ้ล ไม้สีโทนสว่าง สีขาวครีมอ่อนๆ ลวดลายตรงชัด เหมาะที่จะใช้งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

ไม้เมเปิ้ล MAPLE WOOD

฿2,750.00Price
 • ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา บาท/ตารางเมตร สำหรับไม้1"
  และราคา บาท/ลูกบาศก์ฟุต สำหรับไม้1.5"-2"

  ไม้ขนาด หน้ากว้าง 4"-8"
  หนา 1" ยาว 1.2-3 เมตร
  และบริการเสริมพิเศษ อื่นๆ
  - ค่าขัดไส-ค่าขัดไส เข้ารางลิ้น 10%ของราคาไม้
   

bottom of page