top of page

ไม้ไวท์โอ๊ค ไม้นำเข้าสัญชาติยุโรป ไม้แท้100%  เนื้อละเอียด แน่น มีความสม่ำเสมอของสี
เนื้อไม้ขาว เนียน
 

ราคา:

1”x5” ยาว 0.91 เมตร ตรมละ 3,100 บาท
ขนาดหลังแปรรูป หนา 18 x กว้าง 130 x ยาว 910 มม.

1”x7” ยาว 0.91 เมตร ตรมละ 3,300 บาท
ขนาดหลังแปรรูป หนา 18 x กว้าง 153 x ยาว 910 มม.

ไม้โอ๊ค [Selected EU OAK]

฿3,100.00Price
 • ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา/ตารางเมตร

  เริ่มต้นที่ ไม้ขนาด หน้ากว้าง 5"และหน้า7" หนา 1" ยาว 1.7 เมตรขึ้นไป
  และบริการเสริมพิเศษ อื่นๆ
  - ค่าขัดไส-เข้ารางลิ้น/ลอนลูกฟูก 10%ของราคาไม้
  - ค่าไส เผาผิวไม้ เคลือบผิว 20% ของราคาไม้
  - ค่าไส เข้ารางลิ้น เผา เคลือบผิวไม้ 30%ของราคาไม้

bottom of page