top of page

ไม้อเมริกันวอลนัทชิ้นเล็ก หนา1" สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการนำชิ้นไม้ไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานDIY
ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา/มัด
ขนาด หนา1" กว้าง5-7" ยาว 25 ซม. มัดละ10 แผ่น
ขนาด หนา1" กว้าง5-7" ยาว 50 ซม. มัดละ 5 แผ่น
มีหลากหลายขนาด เล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากันและมีเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น

AMERICAN WALNUT - SCRAP

฿350.00Price
    bottom of page