top of page

ไม้แอช นำเข้าส่งตรงจากประทเศอเมริกา คุณภาพแบบแก่นไม้เน้นๆ ไม้ติดกระพี้ ไม้เนื้อเหนียว แน่น สีขาวอมเหลืองอ่อนๆ เส้นลวดลายชัด เหมาะที่จะใช้ในงานแบบไม้พื้น งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์แบลอยตัว

ไม้แอช ASH WOOD

SKU: ASH
฿3,100.00Price
 • ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา/ตารางเมตร

  เริ่มต้นที่ ไม้ขนาด หน้ากว้าง 5" หนา 1" ยาว 1.7 เมตรขึ้นไป
  และบริการเสริมพิเศษ อื่นๆ
  - ค่าขัดไส-ค่าขัดไส เข้ารางลิ้น/ลอนลูกฟูก 10%ของราคาไม้
  - ค่าไส เผาผิวไม้ เคลือบผิว 20% ของราคาไม้
  - ค่าไส เข้ารางลิ้น เผา เคลือบผิวไม้ 30%ของราคาไม้

bottom of page