top of page

ไม้ท่อน ไม้จริง เต็มชิ้น -ไม้หมอนรถไฟ จากไม้เนื้อแข็ง ทั้ง 2 ชนิด คือไม้หลุมพอ และไม้นาคบุตร
หน้ากว้าง 6"x8 /8"x8" นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะ นำไปใช้ตกแต่งสวนภายนอก หรือบริเวณชานระเบียง
 

ไม้ท่อน RAILWAYS SLEEPER

฿2,800.00Price
  • ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา/ท่อน

    เริ่มต้นที่ ไม้ขนาด  6"x8 /8"x8" ยาว 2-6.4 เมตร
    คละชนิดไม้

bottom of page