top of page

ไม้ไวท์โอ๊ค ไม้นำเข้าสัญชาติอเมริกัน ไม้แท้100% ลายชัด สีสวย ได้ผิวสัมผัสไม้จริง เนื้อไม้ขาว เนียน ละเอียด

ราคา:

ไม้ White OAK 1”x5” ยาว 1.5 เมตรขึ้นไป เริ่มต้น ตรมละ 4,200 บาท
ไม้ White OAK 1”x7” ยาว 1.5 เมตรขึ้นไป เริ่มต้น ตรมละ 4,400 บาท

ไม้โอ๊ค [Premium WHITE OAK]

SKU: WO-A
฿4,200.00Price
 • ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา/ตารางเมตร

  เริ่มต้นที่ ไม้ขนาด หน้ากว้าง 5"และหน้า7" หนา 1" ยาว 1.7 เมตรขึ้นไป
  และบริการเสริมพิเศษ อื่นๆ
  - ค่าขัดไส-เข้ารางลิ้น/ลอนลูกฟูก 10%ของราคาไม้
  - ค่าไส เผาผิวไม้ เคลือบผิว 20% ของราคาไม้
  - ค่าไส เข้ารางลิ้น เผา เคลือบผิวไม้ 30%ของราคาไม้

bottom of page