top of page

ไม้ไวท์โอ๊คชิ้นเล็ก หนา2" สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการนำชิ้นไม้ไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานDIY

WHITE OAK - Moon-shape

฿39.00Price
 • ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา/แผ่น

  เริ่มต้นที่ 39บาท

  มีหลากหลายขนาด เล็ก-ใหญ่ไม่เท่ากัน

  และมีเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น

   

  และบริการเสริมพิเศษ อื่นๆ
  - ค่าขัดไส ปรับระดับไม้ 7%ของราคาไม้
  - ค่าขัดไส เข้ารางลิ้น/ลอนลูกฟูก 10%ของราคาไม้
  - ค่าไส เผาผิวไม้ เคลือบผิว 20% ของราคาไม้
  - ค่าไส เข้ารางลิ้น เผา เคลือบผิวไม้ 30%ของราคาไม้

bottom of page