top of page

เสาไม้สนนิวซีแลนด์ ขนาด 7"x8" เนื้อละเอียด ลายชัดเจนสวย สีเหลืองขาวนวล

ไม้สนเสา NEWZEALAND PINE

SKU: NZ
฿4,600.00Price
 • ราคาที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นราคา/แผ่น

  เริ่มต้นที่ ไม้ขนาด 7"x8" ยาว 4 เมตร
  และบริการเสริมพิเศษ อื่นๆ
  - ค่าขัดไส-เข้ารางลิ้น/ลอนลูกฟูก 10%ของราคาไม้
  - ค่าไส เผาผิวไม้ เคลือบผิว 20% ของราคาไม้
  - ค่าไส เข้ารางลิ้น เผา เคลือบผิวไม้ 30%ของราคาไม้

bottom of page